Zápis do školky na šk.rok 2021/2022

Zápis do LK Šťastné děti proběhne dne 25.5.2021 v 15.00-19.00.hod  v zázemí školky, Vyšní Lhoty 322

Zápis proběhne v zázemí školky, spojený s prohlídkou zázemí, jurty. Pro děti máme připravenné drobné dárečky a také zábavné odpoledne spojené s projížďkou na ponících z Pony školka Vanilla. https://soukroma-rodinna-staj.webnode.cz/o-nas/.

Standardní postup při přihlášení dítěte:

Přihláška
Máte zájem, aby Vaše dítě chodilo do lesního klubu Šťastné děti? Před zápisem vyplňte onli-ne přihlášku  a přijďte ideálně oba rodiče s dítětem na zápis.

Rozhodnutí o přijetí
Do deseti dnů po zápisu obdržíte informaci o přijetí dítěte, případně o zařazení dítěte na čekací listinu. O výsledcích přijímacího řízení rozhoduje vedoucí dětského klubu dle výše zmíněných kritérií.

Další postup
Pokud bude Vaše dítě přijato ke vzdělávání, 2x vytisknete, vyplníte a podepíšete následující dokumenty pro přijaté rodiče.

 - Smlouva o péči o dítě
 - Informace o dítěti
Tyto dokumenty odevzdáte na první informační schůzce pro nové rodiče. Obratem Vám budou předány dokumenty opatřené podpisem statutárního orgánu sdružení.

Platba
První platbu dle vybraného modelu docházky je nutné uhradit do 14 dní od podpisu Smlouvy o péči o dítě.
Číslo účtu: 43-7232420217/0100. Variabilní symbol: osobní číslo dítěte (přidělí účetní klubu).