Klárka

Jsem zakladatelkou školky Šťastné děti, která vznikla v roce 2020 jako Lesní klub, čítající v této době 23 dětí.

 

Jedním z mých cílů vždy bylo je trávit s dětmi čas převážně v přírodě, v souladu s jejich potřebami, jejich jedinečností a mít společné a autentické zážitky a prožitky. 

 

Mé vzdělání:

Předškolní a mimoškolní pedagogika - MŠMT

Montessori pedagogika pro děti 3-6 let - MŠMT

Vzdělávací Montessori kurz pro děti3-6 let teorie a praxe - MŠMT

Vzdělávání pedagogických pracovníků - příprava předškoláka - MŠMT

UJAK - obor Andragogika - MŠMT

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - MŠMT

Prožitkový kurz - Žít s respektem (Respektovat a být respektován)

 

Ve školce se věnuji předškolní přípravě dětí.

Marci

Denča

Peťka