Nabídka činností

Pravidelné ranní kruhy

každodenní přivítání s kamarády, nástin činností dne, používání pomůcek - Výchova ke ctnostem tématické básničky a písničky, rytmika

Tvoření, tématické projekty

společné tvoření dle měsíčních tématických celků, projekty - roční období, tradice, svátky

Angličtina

angličtina - Watts English

Čtení

návštěvy knihoven F-M a Dobrá, denní četba pohádek, příběhů, enycklopedií k tématům

Dětská jóga, kroužek sporťáček

ranní protažení tělíčka, sportovní a atletické hry

Společné zahradničení

péče o Berdíka - bylinky, zeleninu, hmyzí domeček

Organizované kurzy, poznávání přírody, hry

plavecký kurz, lyžařský kurz, logopedická depistáž 2x ročně, každodenní návštěvy lesa, hry na louce, tvoření z přírodnin, tématické výlety

Solná jeskyně, saunování

listopad-duben: pravidelné návštěvy solné jeskyně, saunování přímo v areálu školky