SVOBODNÁ HRA A DÍTĚ

„Ve hře dítě vždy překračuje svůj věk, překračuje své běžné chování. Ve hře se dítě chová, jako by samo sebe o hlavu přerostlo.“ Lev Vygotskij

Příliš mnoho dětí v současnosti ztratilo příležitost, prostor a čas si svobodně hrát. Dokonce některé, když tuto příležitost dostanou, tak se ukáže, že ztratily schopnost si svou hru svobodně vytvářet. Bez programu dospělých a zábavy z obrazovek neví, co mají dělat.

Mnoho nás rodičů zase ztratilo schopnost svým dětem pomoci a tváří v tvář této ztrátě dětské hry jsou stejně bezradní jako jejich potomci. Jiní dospělí přestali svobodné dětské hře věnovat pozornost, protože si nikdy neuvědomovali její důležitost. A ve školách je pro hru dětí stále menší místo.

Svobodná hra dětí má ale zásadní význam v jejich dětství a dospívání. Pomáhá jejich fyzickému, duševnímu, společenskému, emočnímu a rozumovému vývoji. Učí je tvořit, plánovat, rozhodovat, dávat a brát, naslouchat druhým, vyjednávat, kontrolovat své impulzy, překonávat překážky a přináší spoustu dalších dovedností, které pak jen obtížně získávají jakýmkoli jiným způsobem. Svobodná hra jim dává radost, smích a pocit uspokojení ze života. Dovoluje jim, aby objevily své silné stránky, našly vlastní sebe. A staly se tak samy sebou.

V naší školičce si toto uvědomujeme a dětem v každodenním kontaktu svobodnou hru dopřáváme a my dospělí jen žasneme, co děti spontánně dovedou a dokážou vymyslet.

Jsem průvodkyně dětí životem a světem dospělých. Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře

Přidat komentář